Zadejte prosím hodnoty odpovídající Vašemu stroji, hodinovým nákladům a aktuální nabídce pro Váš stroj.
Investice dle aktuální nabídky  
Hodinové náklady  
Počet pracovních hodin denně  
Typ jednotky